banner1
2017国际汽联F4中国锦标赛北京站传播汇总
序号 网站 链接
2017国际汽联F4中国锦标赛北京站传播汇总

1 CCTV5+ http://sports.cctv.com/2017/07/08/VIDEIHz0cbWAIvmJzSpYS6Dj170708.shtml

2 CCTV-5体育频道 http://tv.cctv.com/2017/06/26/VIDEVi0gVGxJ26LeoPVYo45N170626.shtml

3 CGTN http://streambj.cgtn.com/olive/index.html?url=http://vod.cgtn.com/data/d1/programHistory/cctv-news/201706261300.m3u8&from=singlemessage&isappinstalled=1

4 北京教育电视台 http://www.centv.cn/p/306738.html

5 旅游卫视《超级马力》 http://v.youku.com/v_show/id_XMjg2ODc0Mjc4MA====.html?source=&from=sing

lemessage&isappinstalled=0

6 PPTV http://v.pptv.com/show/weTOTWjWHVtU30SqGg.html

7 酷六汽车 http://m.ku6.com/show/9hH6iAQpWEZyNi0YS3Lpyg...html

8 优酷汽车 http://v.youku.com/v_show/id_XMjg1MTgzNjE3Ng==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2

9 腾讯赛车 https://v.qq.com/x/cover/gsuquazvc0904j1/o0024pdpjt2.html

https://v.qq.com/x/cover/gsuquazvc0904j1/k0024s7i46g.html

https://v.qq.com/x/cover/gsuquazvc0904j1/j0024eze0rg.html

https://v.qq.com/x/cover/gsuquazvc0904j1/v00244ggfru.html

https://v.qq.com/x/cover/gsuquazvc0904j1/a0024z5ht5g.html

https://v.qq.com/x/cover/gsuquazvc0904j1/i00243uq5ey.html

10 motorsport中文网 https://cn.motorsport.com/f4-china/

11 新浪体育 https://m.weibo.cn/status/4124361549561453?mblogid=4124361549561453&luicode=20000061&lfid=4124361549561453&featurecode=20000180&

sourceType=weixin

https://m.weibo.cn/status/FadDoioeh

12 旅游卫视《超级马力》 http://v.youku.com/v_show/id_XMjg2OTY4ODE0NA==.html?sharefrom=iphone

13 车印画 http://v.youku.com/v_show/id_XMjg0ODk4NTcxNg%3D%3D.html

http://v.youku.com/v_show/id_XMjg1NjY5MTIzMg%3D%3D.html

14 腾讯视频 https://v.qq.com/x/page/a052057b30j.html

15 优酷网 http://v.youku.com/v_show/id_XMjg3MTg0MjQ1Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

16 搜狐视频 http://my.tv.sohu.com/us/47088378/90625485.shtml

17 乐视视频 http://www.le.com/ptv/vplay/30292533.html

日期:2017-07-24 13:18:00阅读:
0

上一篇:2017国际汽联F4中国锦标赛成都站传播汇总

下一篇:2018乐虎中国方程式大奖赛宁波站传播汇总