banner1
2017国际汽联F4中国锦标赛成都站传播汇总

序号 网站 链接
2017国际汽联F4中国锦标赛珠海站传播汇总
1 CCTV5+ http://tv.cntv.cn/video/VSET100150768147/083862ed421e4114ad925e5285084eaf

2 CCTV5体育晨报 http://tv.cctv.com/2017/05/22/VIDEEt1IqX4owKNN5SGsJbne170522.shtml

3 四川电视台《成都全接触》 http://www.cditv.cn/index.php?m=wap&c=index&a=show&catid=2301&id=224

4 四川电视台《一周车事》 https://v.qq.com/x/page/l05074xdfkc.html?ptag=1

5 四川电视台《新闻现场》 http://v.youku.com/v_show/id_XMjc3NjE5NDk0OA==.html?sharefrom=iphone

6 四川电视台《第一汽车》 http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxMzkwMDUxMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

7 乐视体育 http://sports.le.com/video/29599538.html?from=groupmessage

8 酷六汽车 http://m.ku6.com/show/QmDT9-VhRrfX4cmpc2gDQA...html?from=singlemessage

9 优酷汽车 http://m.youku.com/video/id_XMjc4Mzg0NzI0MA==.html?sharefrom=iphone&from=message&source=

10 凤凰视频 http://v.ifeng.com/video_7341835.shtml

11 搜狐汽车 http://video.sina.com.cn/p/sports/f1/v/doc/2017-06-15/154866445305.html

日期:2017-07-24 13:16:00阅读:
0

上一篇:2017国际汽联F4中国锦标赛珠海站传播汇总

下一篇:2017国际汽联F4中国锦标赛北京站传播汇总